Odvrácená strana MBTI typů, 1. část - INFJ a INTJ

22. prosince 2016 v 16:31 | Neri |  Psychologie
MBTI typologie je skvělá pro sebepoznání, ale i pochopení ostatních lidí. Funguje tak skvěle, že lze často otipovat i osobnosti smyšlené, např. postavy z filmů či seriálů. Narozdíl od seriálů však máme v realitě jen málokdy sklony vnímat určitou osobu čistě černobíle. Své okolí většinou nedělíme na hrdiny a padouchy, vidíme v nich pouze více či méně příjemné lidské osobnosti. Ano, některé nenávidíme, ale nepřirovnali bychom je ke zloduchům z pohádek. Přesto se může stát, že potkáme někoho, kdo nám připadá zlý. Jak takovou osobu zařadit do MBTI? Skoro se zdá, že jakmile je někdo "zlý", už na něj nesedí charakteristiky žádného typu. Je to proto, že nejsme zvyklí tyto typy vnímat včetně jejich "špatné stránky".

Každý typ se může změnit na svou nejhorší verzi. Ano, každý má svou. Jsou okolnosti, kdy jedná určitý typ tak, že podle jiného je vnímán jako ďábelský. A i v historii máme takové osobnosti. Kam byste zařadili Hitlera? Mnozí tvrdí, že byl INFJ. INFJ! Nejvíce empatický typ, řízen extrovertním cítěním, které má vést k tomu, aby se všichni měli dobře… jak je možné, aby z něj byl diktátor? Když se nad tím hlouběji zamyslíte, smysl to dává. INFJ je zaměřený na jednotlivce - tedy cítí mnohem více s lidmi kolem sebe než anonymním davem - a na vyšší dobro. Přičemž pro něj toto vyšší dobro může vypadat jako zničení jedné skupiny lidí pro dobro větší skupiny. Někdy může být touha INFJ po naplnění nějaké vize a ideálu tak silná, že se uchýlí ke kontrole, manipulaci, ničení životů a dalším obecně špatným věcem pro vytvoření harmonického celku. INFJ totiž směřuje ke tvorbě harmonie a může sklouznout ke snaze odstranit vše, co harmonii (podle něj) narušuje.

Takže v tom emotivním, soucitném typu, co by se pro ostatní rozdal, je takový zárodek diktátora, který se pravděpodobně nikdy neprojeví, pokud nebude vystaven opravdu silnému tlaku okolností, co ho pošlou přes okraj do krajiny jeho temné stránky. Takovou děsivou temnou stránku má ale každý MBTI typ. A dnes začneme dvěma - INTJ a INFJ.INFJ - Diktátor

Jak jsem již zmínila, INFJ se může ve své snaze o prosazení vyššího dobra proměnit v člověka, který vůbec nepřipomíná ten milý, soucitný, empatický typ. Jeho přirozené nastavení je takové, že nikomu nechce ublížit, protože doslova cítí, jak tomu druhému je, když mu ublíží. Svým přátelům bývá oddaný, stejně jako rodině, miluje zvířata. Co se tedy musí stát, aby se INFJ změnil v horší verzi sebe sama? Velmi zjednodušeně řečeno, stačí, když jsou jeho osobní potřeby (emocionální, duchovní, fyzické,…) vytrvale ignorovány jeho okolím i jím samým. Mnoho INFJ má sklony se pro ostatní rozdávat tak dlouho, až už nemají z čeho brát, aniž by si ostatní vůbec všimli, jak INFJ vysávají. Takže se cítí neustále psychicky i fyzicky vyčerpaný, do toho se často mučí vlastními výčitkami a perfekcionismem a cítí se naprosto nepochopený, nedoceněný, nemilovaný. Jednou může dojít ke zlomu, kdy naprosto vyčerpaný INFJ dospěje k názoru, že nestojí za to se pro ostatní snažit, protože oni na něj očividně kašlou. Že mu nikdy neporozumí. A že je na čase dát na první místo sebe a všechen jejich nezájem jim hezky vrátit.


"Nikdo za mnou nechodí jen tak, vždycky chtějí udělat obchod."
- INFJ: Ví, po čem ostatní touží. Zlý INFJ: Nedá jim to zadarmo. -


Anebo - a tehdy se staví do role diktátora - si usmyslí, že ostatní neví, co je pro ně dobré, on to ví lépe a ví nejlépe, co pomůže společnosti a světu a protože genialitu jeho myšlenek nikdo nechápe, bude ji muset prosadit sám a to všemi dostupnými prostředky. Vlastně je za tím taková zvrácená snaha zlepšit svět, pouze jsou k tomu použity prostředky, které by INFJ ve své "dobré" podstatě nikdy nepoužil. Natolik se vrhne do fanatismu za naplněním cíle, že začne zcela ignorovat, jak tím ostatním ublíží. Vyloženě se záměrně odpojí od svých cítících mechanismů a zaměří se zcela na racionalitu, která je pro něj jinak spíše vedlejší funkcí. Ale věřte tomu, že INFJ je zcela schopen toho být čistě racionální, když v sobě svoje city záměrně zabije a usadí hodně hluboko dolů. Jen tím vnitřně trpí, což ignoruje také.

Nemusíme ale zacházet rovnou do extrémů a stavět špatné stránky INFJ do role, kdy ničí ostatní a stává se zloduchem. INFJ, dokonce i když je celkově na "správné cestě", má pořád mechanismy, které patří pod jeho temnou stranu a ubližuje jimi nejen lidem kolem sebe, ale hlavně sobě. INFJ, který se cítí špatně, je dlouhodobě přetěžován (třeba si neudělá čas na sebe, je moc mezi lidmi), v depresi, apod., upadá do svého stínu a tím je v zásadě typ opačný, ESTP. V takové chvíli se INFJ k nepoznání proměňuje. Začne se angažovat v riskantním chování, závislostech, žije přítomným okamžikem, naplno, je nezodpovědný, divoký, spontánní, sobecký, velmi kritický a bezohledný. Začne svět poměřovat skrze brýle myšlení místo cítění, racionalizovat nebo bagatelizovat své bezuzdné chování (vždyť je to jedno, o nic nejde, je to jen sex/alkohol/zábava…), stává se cynickým, dokonce lehce arogantním, zkrátka bad boy nebo bad girl ve své plné kráse. A to vše jen proto, že není schopen se svou bolestí aktuálně naložit nějak produktivně a snaží se ji utopit ve věcech, které ji akorát prohlubují.Pro shrnutí, INFJ na špatné straně může být:
 • přehnaně kritický vůči sobě i ostatním
 • velmi racionální, skoro připomíná T-typ
 • žije v přítomném okamžiku, upadá do závislostí
 • sebedestruktivní, ničí sebe a ostatní, vyčítá si to a trestá se ještě víc (bludný kruh)
 • přehnaně vše organizuje, manipuluje, ovládá ostatní (s využitím své empatie a vědomostí o nich)
 • tak dlouho dává vše ostatním, až zahořkne a začne naopak brát a mstít se
 • bezohledný, arogantní, sebestředný a sobecký
 • ochoten obětovat zájmy menšiny pro dobro většiny (nebo sebe)
 • ochoten využít jakýchkoli dostupných prostředků pro uskutečnění své vize lepšího světa

- přičemž ne vždy sedí všechno najednou, záleží na tom, které své funkce využívá nebo naopak nevyužívá (MBTI je dost o porozumění funkcím jednotlivých typů, zkrátka tomu, jak přemýšlí)

INFJ zloduši ve fikci: Ra's Al Ghul (trilogie Batman), Loki (Thor, Avengers), Morgana (BBC seriál Merlin), Rumpelstiltskin/Gold (Bylo, nebylo)INTJ - Intrikán

Narozdíl od jiných typů nemá většina lidí problém si představit INTJ jako padoucha. Naopak je jakožto povahový typ velmi oblíbeným archetypem filmového záporáka. Většinou je považován za nejnebezpečnějšího zločince. Proč? Protože je velmi inteligentní a racionální a neohlíží se příliš na emoce ostatních, ani se nenechá vyvést z míry vlastními. Zároveň je (jakožto J typ) organizovaný, plánující, schopný si racionálně naplánovat všechny akce vedoucí k cíli, přičemž vezme do úvahy všechny možné detaily, které by se mohly pokazit. Je intuitivní, proto má určitou schopnost předvídat, co se stane (např. ony možné překážky) a přijít s mnoha různými, poměrně inovativními myšlenkami (takže se nedá tak snadno předvídat, co udělá - to on předvídá, co se stane). K tomu všemu je navíc introvertní, takže se o své plány a úvahy nedělí s ostatními ani na ně nespoléhá, jen je využívá. Stručně řečeno, pokud se INTJ pro něco rozhodne, není zrovna jednoduché mu zabránit v tom, aby to také uskutečnil. Můžete vzít jed na to, že se velmi pečlivě přesvědčil, že jeho plán je reálný, proveditelný a nemá slabá místa. Jistě, něco přehlédnout mohl. Ale zatímco on to všechno naplánoval sám, vy budete potřebovat celou skupinku hrdinů, abyste přišli na to, kde má slabiny. Moc jich nemá. Krom toho je ochoten obětovat kohokoli a cokoli, aby plán vyšel. Žádné výjimky.


Dalším důvodem, proč je tak oblíbeným typem pro zločince je fakt, že cítící typy děsí a připadají si jím ohrožení. Pro cítící typ, kterému záleží na ostatních a jejich pocitech, je naprosto ďábelské, že někdo se řídí pouze chladnou logikou a city ostatních nebere do úvahy. To nejhorší, co může někdo podle nich udělat, je ubližovat ostatním, včetně svých nejbližších, pro dosažení nějakých materiálních hodnot. Není to tak, že by INTJ neměl žádné city, ač navenek to tak vypadat může. INTJ mají pocity, jsou to také jen lidé. Jsou schopní milovat a ke svým nejbližším jsou nesmírně loajální. Ano, někteří INTJ schválně tvrdí, že jim na nikom a na ničem nezáleží, ale to je spíš tak, že si přejí, aby to tak bylo. Vidí emoce jako slabinu a nejradši by je neměli… ale i přesto je mají. INTJ padouch může využít svých schopností pro to, aby získal moc a stal se vládcem. Nemá malé ambice. Je zajímavé, že většinou jsou to J typy, které chtějí mít moc, rozkazovat a řídit. P typy tyto touhy nemají, obzvláště ti introvertní mají cíle, které jim zařídí, aby byli spokojení - ale sami, v ústraní, neusilují o nadvládu, pouze o svou verzi potěšení. INTJ nachází potěšení v představě, že řídí, protože jen tak může zajistit, že věci budou správně, logicky a nejlépe, jak je to možné. Chce tvořit efektivní postupy, pravidla, která tuto efektivitu všeho zajišťují, a je přesvědčen, že nikdo to nedokáže tak dobře, jako on. Ostatní obvykle považuje za nekompetentní.

Zajímavé je, že INTJ jakožto padouch se až tak moc neliší od INTJ, když je na straně "hrdinů". V obou případech se snaží dosáhnout svých cílů racionálními prostředky, navenek je k lidem spíše chladný a odtažitý, může být cynický. Rozdíl je pouze v tom, že má svou vnitřní morálku a raději nebude záměrně ubližovat ostatním (jedině jako obranný mechanismus, nechtěně) nebo dělat věci, které jsou protizákonné, nebo je považuje za špatné. Teprve ve chvíli, kdy se rozhodne, že jeho cíl je mnohem důležitější než morálka a všechno ostatní; a cesta k němu je možná (nebo nejefektivnější) jedině skrze "špatné" prostředky… příp. pokud byl velmi raněn chováním ostatních, nespravedlností, apod., je schopen se stát oním zločincem, který se nezastaví před ničím.


Pokud je INTJ dlouhodobě ve stresu a dostane se na svou temnou stranu, do svého stínu (což narozdíl od toho stát se "záporákem" není trvalý, ale přechodný stav), mění se ve stínové ESFP. Tzn., že ačkoli je normálně zodpovědný, tráví čas radši sám, věnuje se své práci a projektům, studiu, apod., najednou začne být velmi přátelský, chodit mezi lidi, pít, chovat se nezodpovědně, rizikově, kašlat na školu i práci a nedodržovat termíny, užívat si nezávazných známostí a nechat své - obvykle navenek potlačované - pocity, aby ho řídily spíše než rozum. Ale protože je obvykle potlačuje a nedokáže je tímpádem chápat a ovládat, ženou ho do situací, které jsou pro něj zničující a dokonce život ohrožující. Mezi takové pocity patří i vztek a jsou schopni se díky němu třeba dostat do rvačky a někomu ublížit (což si vyčítají, jakmile se zase dostanou do normálu). V zásadě má mnoho INTJ dojem, že je v nich něco velmi temného a že pokud se nebudou ovládat, vyjde to na povrch a raní ostatní. Ve chvíli, kdy to se svou temnotou vzdají a řeknou si, že ji stejně neovládnou, a když už ji mají, radši ji využijí, stanou se právě těmi obávanými "záporáky".


Pro shrnutí, INTJ na špatné straně může být:
 • chladně kalkulující, aby dosáhl svých cílů, a lidé jsou pro něj jen figurky na šachovnici,
 • nezastaví se před ničím, bez rozmýšlení ublíží komukoli, kdo stojí v cestě
 • posedlý mocí a touhou vládnout
 • agresivní, bezohledný, ubližuje ostatním
 • nezodpovědný, nechává se unést svými emocemi
 • nezvykle nadšený ze společnosti lidí, srdce párty
 • ochotný riskovat své zdraví a život, zaplést se do nezákonného chování
 • povrchní, žijící v přítomném okamžiku
 • chycený do různých závislostí, jako je alkohol, vyhledává nezávazný sex,…

- přičemž ne vždy sedí všechno najednou, záleží na tom, které své funkce využívá nebo naopak nevyužívá (MBTI je dost o porozumění funkcím jednotlivých typů, zkrátka tomu, jak přemýšlí)

INTJ zloduši ve fikci: Palpatine (Star Wars), Khan (Star Trek: Into the Darkness), Magneto (X-man), Lord Voldemort (Harry Potter), Dexter, Hannibal Lector (Mlčení jehňátek), Claude Frollo (Chrám Matky Boží v Paříži), Moriarity (Sherlock Holmes), Mrs. Lovitt (Sweeney Todd)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama