Život je hra - aneb jak funguje duchovní růst z pohledu hráče

29. listopadu 2016 v 13:14 | Neri |  Duchovní cesta

Návod na hru The Life od společnosti Universe


Milí hráči,

jsme rádi, že jste se právě rozhodli pustit do hraní naší hry The Life a přinášíme vám stručného průvodce, který vám pomůže se ve hře rychle zorientovat a pochopit její základní zákonitosti. Návod bohužel nemůže obsáhnout všechno, např. způsoby plnění jednotlivých questů, ale ve hře bude k dispozici nápověda, kterou doporučujeme se řídit, jinak hrozí velmi pomalý postup k dalším levlům či dokonce konec hry. Doufáme, že i tento návod vám pomůže se se hrou seznámit a těmto případům zamezit.

Tým The Universe
Start hry

Po spuštění hry zvolte položku "Nová hra". Tímto začíná váš virtuální život. Ve virtuálním světě se budete pohybovat prostřednictvím avatara, jehož podobu a schopnosti si vybíráte právě teď. Nejprve ale musíte zvolit svou cestu, řekněme, hlavní questovou linii, kterou se budete snažit v průběhu hry splnit. Dle výběru vaší questové linie si pak vybíráte již zmíněné vlastnosti svého avatara. Začínajícím hráčům doporučujeme, aby si zvolili jednoduché questové linie na úrovni very easy. Bude pro vás tak jednodušší nastavit vše proto, aby se úkoly podařilo splnit a hru úspěšně dohrát. Pokročilí hráči už samozřejmě vybírají pokročilejší questy a věříme, že si dokáží nastavit po svých předchozích herních zkušenostech svého avatara správně sami. Ještě připomínáme, že jednotlivé questové linie je možné opakovat pouze tak dlouho, dokud je úspěšně s některým avatarem nesplníte, poté se uzamknou. Každý hráč smí mít pouze jeden herní účet, ale někdy je možné hrát najednou s více avatary. Tito avataři by pak měli mít ideálně podobnou questovou linii, aby si v ní mohli navzájem pomoci.

Vzhled vašeho avatara se může v průběhu hry měnit s ohledem na různé přídavky typu barvy na vlasy, kalorické jídlo nebo nehody. Při tvorbě avatara si můžete samozřejmě také nastavit jak velké má sklony podobné proměny podstupovat nebo i detaily jako, jak snadno přibere. Jde o velmi realistickou hru a jsme na to hrdí! Ovlivnit předem můžete také jak zhruba bude postupovat stárnutí avatara. Připomínáme, že mnohé události ve hře mohou negativně působit na psychiku a tímpádem i chování a vzhled avatara. Vlastnosti jeho psychiky ale nastavujete vy, stejně jako jiné věci. Nezapomeňte na to, že každá questová linie má určité nutné povahové a jiné požadavky, které se pro vašeho avatara zatrhnou automaticky při jejím výběru.

Dále si vybíráte prostředí, do kterého se avatar narodí, jeho rodinu a ostatní hráče, se kterými se během života pravděpodobně setká. Toto všechno je klíčové pro úspěch či neúspěch vámi vybrané questové linie.

Hra je časově omezena. Můžete si vybrat kratší nebo delší časový limit s ohledem na vaše preference. Hru je možné předčasně ukončit, ale ztratíte veškerý dosavadní progress a musíte hrát znovu od začátku.Startovní lokace a levelování

Naše hra má množství úrovní - lokací - ve kterých můžete hrát a zvyšovat si levely. Pokud zvolíte questovou linii na obtížnosti very easy, začínáte obvykle na nízkém levelu v začátečnické lokaci, kde se setkáváte převážně s avatary ostatních hráčů na podobné úrovni, jakou má ten váš. Na tomto levelu nemáte mnoho schopností a dovedností, které byste mohli využívat. Některé skilly jsou na úrovni jedna stejně jako vy a některé máte dokonce ještě uzamčené. S hráči ostatních úrovní se můžete setkávat ve společných lokacích - městech - ale většinou vám ve vašem expení nemohou příliš pomoci, neboť již hrají v jiných lokacích, mají dovednosti a schopnosti, které vy nemáte a celkově se budete setkávat jen málo a moc si spolu nezahrajete. Nejdůležitější jsou tak pro vás hráči ve vaší lokaci, kteří vám pomáhají s vaší questovou linií a vy jim zase s jejich. Pro úspěšné dokončení hry je spolupráce s ostatními hráči velmi důležitá.

Pro postup na vyšší úrovně musíte plnit questy své questové linie. Některé jsou povinné, některé vedlejší. Někdy musíte splnit určitý počet jakýchkoli vedlejších questů, abyste mohli splnit jeden z povinných. Tyto questy se budou ve hře různě objevovat s ohledem na to vám dát možnost je splnit a postoupit tak ke questu povinnému. Někdy vám budou zadávány jinými hráči, někdy (především na vyšších úrovních) se vám ozve některý z game masterů. Nezapomeňte neustále sledovat svého avatara, starat se o něj a všímat si jeho pocitů a myšlenek. Je to váš dopravní prostředek v tomto světě a skrze něj přichází informace důležité pro splnění úkolů. Bohužel také většina avatarů na nízké úrovni špatně zvládá komunikaci s hráčem a ne vždy dělá přesně to, co je jim řečeno. Proto se nebojte napsat jiným hráčům a požádat je, aby vám pomohli vašeho avatara nasměrovat - a vy zase toho jejich.

Základními vlastnostmi vašeho avatara jsou rozum, intuice, pocity a moudrost. Čím vyspělejšího avatara máte, tím vyšší tyto vlastnosti budou. Většina avatarů na prvních úrovních dokáže využívat pouze rozum a pocity, intuice přichází na vyšších úrovních a moudrost je schopnost propojovat všechny ostatní vlastnosti pro co nejlepší a nejrychlejší splnění úkolů. Avatar s vysokou intuicí a moudrostí už mnohem přesněji reaguje na vaše pokyny a zvládá těžší úkoly a více úkolů během jedné hry.

Během hry můžete libovolně rozvíjet obrovské množství různých skillů, ať už jde o fyzické, rozumové, okultní nebo jakékoli jiné schopnosti. Můžete provozovat různá řemesla a povolání, ale doporučujeme si volit taková, která dopomohou ke splnění úkolů. Pamatujte na to, že některá povolání již mohou vyžadovat vyšší rozumové schopnosti a naopak že avataři s vyššími rozumovými schopnosti nebudou chtít vykonávat povolání pro ty nižší.

Varování! Nesnažte se přecházet do vyšších lokací aniž byste na to měli level. Hra to pravděpodobně nedovolí a pokud ano, může dojít k přetížení a smrti avatara, který nemá dostatečné schopnosti pro přežití v těchto lokacích.Herní prostředí

Ve hře jsou různá prostředí, která mají své určité podmínky, jak teplotní tak např. co se týče dodávání zdrojů pro různé činnosti. Existují pouště, pralesy, města a vaše postava se mezi nimi přesouvá dle svých finančích možností, povahy a dalších proměnných. Některé stráví celý život v jednom prostředí, jiné je střídají. Vždy doporučujeme si zjistit dostatek informací o jiném prostředí, než se do něj vydáte. V zájmu bezpečí vašeho avataru.


Nápověda

Veškeré informace nutné pro ovládání hry a plnění úkolů budete dostávat skrze mnohé herní nápovědy. Tyto nápovědy můžete dostávat formou znamení, přímého kontaktu game masterů, pocitů a myšlenek vašeho avataru nebo skrze avatary jiné. Nápovědou může být určitá herní náhoda, něco, co váš avatar víckrát zahlédne nebo může přicházet i formou snů. Sledujte všechny možné kanály nápovědy a řiďte se jí.


Setkávání s ostatními hráči

Váš avatar může rozvíjet různé vztahy s ostatními avatary. Mohou být přátelé, nepřátelé, kolegové v práci, milenci, manželé, rodinní příslušníci a další. Váš avatar bude pravděpodobně snáze navazovat vztahy s hráči na podobné rozumové úrovni, s podobnými skilly a úkoly, apod. Ale i nepřátelské vztahy mohou pomoci jeho vývoji a úspěšnému splnění úkolu. Můžete s nimi být určitou dobu v partě a expit spolu. Většinu hry budete navíc v určité guildě, třeba s názvem Česká republika, ale guildy můžete i měnit.Pocity avatara

Avatar má s ohledem na své vlastnosti a události v okolí různé pocity, které je dobré sledovat. Pokud má avatar slabé nervy a snažíte se jej přimět k plnění úkolů příliš rychle, může dojít k jeho zhroucení a zpomalení plnění úkolů nebo přímo ke konci hry. Naopak pokud je avatar trvale šťastný a nemá před sebou žádné výzvy, také se v plnění úkolů příliš neposune. Je nutné najít rovnováhu mezi výzvami a příjemnými zážitky, které avatar udrží v dobré psychické kondici a přitom jej přimějí dále levelovat.


Přehled důležitých skillů
- znalosti: umožňují lépe chápat svět kolem, vyhledávat a plnit úkoly
- emoční inteligence: zlepšuje vztahy s ostatními avatary
- komunikační schopnosti: zlepšují nejen vztahy, ale také vám pomohou získat, co je potřebné pro splnění úkolů
- smysl pro humor: zlepšuje psychický stav avatara vašeho i těch okolo
- opatrnost: snižuje riziko úmrtí nebo poškození avatara, ale příliš velká míra může zbrzdit levelování
- odvaha: avatar snáze přijímá výzvy a plní je


Významné vedlejší úkoly
- získat určité vzdělání: nutné pro některé úkoly a profese
- svatba a založení rodiny: přináší mnoho příležitostí k získávání expů
- získat určité postavení či proslulost: výhodné pro questové linie, kde je důležité působit na velké množství jiných avatarů
- naučit se dobře ovládat určitý skill


Důležité herní komodity
- čas: je omezený, proto je dobré jej využívat moudře; spotřebovává se neustále, ať už provádíte určité činnosti nebo ne
- peníze: ve většině questových linií jsou důležité minimálně pro přežití avatara, získat je může prací, výhrou, darem, celkově je většinou obdrží od jiného avatara, buď jen tak anebo za určitý výkon nebo službu
- láska: je neomezená, narůstá jejím sdílením a pokud má avatar pocit jejího dostatku a také ji dává dále, většinou mu to přináší velké štěstí, lásku je možno dávat a přijímat různými způsoby, není omezena jen na některé avatary; součástí vývoje každého avataru je naučit se s ní zacházet a tento vývoj trvá až do nejvyšších levelůDoslov

Naše hra není, hlavně na vyšších úrovních, vůbec jednoduchá, ale víme, že stojí za to si ji zahrát (už proto, že ji aktuálně hraje více než 7 miliard hráčů a toto číslo neustále narůstá). Proto vás nabádáme, plňte úkoly, rozvíjejte sebe i své avatary, ale nezapomínejte, že jde pouze o hru a tu je třeba si také užít!Slovníček pro ne-hráče

avatar - herní postava
questy, questová linie - úkoly, které postava plní a dostává za ně zkušenosti, questová linie je pak série úkolů, které na sebe navazují (např. nemůžete jít na nákup, dokud si na to nevyděláte peníze)
progress - postup, např. kolik již máte splněných úkolů nebo získaných zkušeností
levly - nebo také úrovně, obvykle se začíná na první a dále se postupuje až na maximální, jde o něco jako takový "herní věk", na další level postoupíte získáním určitého množství zkušeností (většinou číselně vyjádřených), neboli tzv. expů
herní lokace - místo, kde se postava pohybuje, může vypadat jako určitá krajina, v rpg hrách se tam vyskytují příšery a jejich zabíjením dostává postava zkušenosti
skilly - určité schopnosti nebo dovednosti (ve hře např. vybírání kapes, boj s mečem), které se zvyšují jejich procvičováním nebo zvolením při navýšení levelu
game master - dohlíží na hru a hráče, jestli hrají podle pravidel, pomáhají s technickými problémy, apod.
parta - hráčí vytvoří skupinu, ve které mají určité výhody, např. dostávají více zkušeností za zabíjení příšer nebo si mohou dávat posilující kouzla
guilda - uskupení hráčů, kteří spolu pravidelně hrají, plní určité cíle, bojují proti jiným uskupením, apod.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Luz Luz | 5. prosince 2016 v 8:18 | Reagovat

Pekne, vzhledem k tomu, ze mam taky rada rpg hry (ale takove ty klasicke, co si stahnu do pc a hraju podle sveho casu a tempa, s online zkusenosti nemam, pac mam dojem, ze tam vic hrozi zavislost).
Ale prilis se mi nezda prirovnavat k tomu nas zivot, myslis si teda opravdu, ze jsme jen figurky, ktere nekdo ovlada (kdo?)? Nebo jak si to vylozit? Pokud jsem jenom avatar, kdo a kde je tedy ten hrac? Pokud duse ci nejaka duchovni podstata, tak si myslim, ze ta taky je moji soucasti stejne jako telo; neni nekde mimo oddelena jen jako "hrac".

2 Nerisa Nerisa | Web | 5. prosince 2016 v 12:55 | Reagovat

[1]: Herní postava taky není oddělená od hráče :-) Je to prostě soubor pixelů, skrze které jedná a vyjadřuje se. Postava je v zásadě tělo, "hráč" je duše. Líp by to bylo pochopitelné asi třeba na příkladu Sims, pokud znáš :D Tam si ti Simíci dělají co chtějí, jednají dle svých přání a potřeb, ale občas jsou odvedeni trochu jinam než kam chtěli jít, protože hráč to tak rozhodne (vynechme ty šílené případy, kdy někdo Simíky uzavírá v místnosti bez dveří apod., to v reálu fakt nehrozí).

Ale nejde mi o to naznačit, že nás kdokoli ovládá. Spíše je to bráno z pohledu té duše. "Bohužel také většina avatarů na nízké úrovni špatně zvládá komunikaci s hráčem a ne vždy dělá přesně to, co je jim řečeno." Tímhle jsem třeba chtěla tak trochu naznačit, že "my" - "avataři" - si děláme co chceme a naše komunikace s duší (resp. nakolik nás může ovlivnit) je omezená.

Každopádně šlo v článku hlavně o to ukázat, že všechno je o nějaké cestě, vývoji, plnění úkolů a že každý je na jiné úrovni této cesty a ne všichni můžou dojet na "maximální level" v jednom životě :-) A že je to ok.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama