Bohyně evropské

3. ledna 2015 v 14:06 | Neri |  Víly, bohyně a ostatní bytosti
Mezi lidmi přetrvalo dodnes povědomí o mnoha a mnoha bohyních. Popravdě je jich tolik, že to na jeden článek nevystačí, jejich přehled je tedy rozdělen na dvě části podle místa vzniku jejich kultu. Chcete-li kráčet cestou bohyní, musíte je samozřejmě nejprve poznat. Každá z nich by si zasloužila víc prostoru, žel toho se jaksi nedostává. Proto zde najdete pouze stručný přehled evropských bohyní s jejich základní charakteristikou, kapánkem historie a poselstvím, které ženám přináší. Doufám, že si zde každá najdete tu svou (či více svých) a budete mít chuť zapátrat o dalších informacích. Nemusíte patřit mezi pohany, nemusíte na ně věřit, bohyně vám přináší svá poselství i bez toho.

Řecko a Řím

Héra/Juno

Manželka samotného krále bohů, královna, která musela trpělivě snášet manželovy eskapády, ačkoli velmi žárlila a mnohým Diovým milenkám se mstila. Představuje královnu v každé ženě, mocnou a silnou, která si nenechá líbit příkoří. Je pro ni důležité společenské postavení a soudržnost rodiny a je milující, i když přísnou matkou. Její odvrácenou stranu představuje pomstychtivost a žárlivost.


Afrodita/Venuše

Bohyně lásky a krásy, paní potěšení, marnivosti a posvátného ženství. Zatímco Héra a Démétér jsou matky, Afrodita představuje ženu jako milenku. Byla známá svými četnými avantýrami, nebála se svádět a dopřávat si vše, co se jí zlíbilo. Proti své vůli byla provdána za nehezkého boha kovářství, nikdy mu nebyla věrná, svou roli manželky nijak nectila. Sňatek byl přece proti její vůli. Její odvrácená strana je tvrdohlavost, pýcha, marnivost, dětinskost a promiskuita. I přes množství negativ má své kladné stránky. Učí ženy, aby znaly svou hodnotu, byly spokojené se svým tělem a dopřávaly si potěšení a nezbytnou péči o sebe sama. Ukazuje, že každá žena má v sobě tu posvátnou milenku a moc svádět a získat kteréhokoli muže bude chtít. Tuto sílu používá jako přednost, ne něco, za co by se měla stydět. Její láska je povrchní, ale ne falešná. Rozdává lásku a teplo všude, kam přijde.
Athéna/Minerva

Athéna je zobrazována ve zbroji s přilbou a štítem, přesto nelze říci, že by byla pouze bohyní války. Jejím dalším symbolem je sova, představující moudrost. Je také matkou měst a patronkou řemesel. Představuje vnitřní sílu a moudrost každé ženy. Dokáže bojovat za ochranu sebe a svých blízkých, za své ideály a to, čemu věří, ale také umí rozlišovat a ví, kdy je třeba bojovat, kdy se poddat a kdy využít spíše rozum a lest, než hrubou sílu. Její odvrácenou stranu představuje hněv a závist. Tkadlenu Arachné nechala zaklít do pavouka, protože svým uměním soupeřila se samotnou bohyní.


Démétér/Ceres

Bohyně přírody, úrody, plodnosti a cyklů, zároveň však milující matka. Když její dceru odnesl vládce podsvětí, ztratila zájem o svou práci a truchlila tak dlouho, dokud dceru nedostala zpět. Toto období smutku bylo prvním podzimem. Démétér je tou částí ženy, která je spojená s přírodou a jejími cykly, naslouchá své intuici, tvoří a pečuje - nikoli o děti, ale spíš o semínka nápadů a nových projektů. Připomíná nám, že vše má svůj čas a není moudré věci uspěchat. Její odvrácenou stranu tvoří beznaděj, smutek a rezignace, které přijdou, když příliš dlouho nevidíme výsledky svých činů.


Artemis/Diana

Panenská lovkyně, měsíční bohyně. Jejím symbolem je luk a společníkem ohař. Prohání se lesy ve společnosti divoké zvěře, míří na své cíle a nenechá se ničím a nikým spoutat. Na svém otci si vyprosila věčné panenství. Snad úplný opak Afrodity, dalo by se říct. Ano, tato bohyně nerozdává lásku. Je to bohyně ženské nespoutanosti a divokosti. Nepotřebuje nic a nikoho, vystačí si sama. V lese se neztratí, zná ho jako své boty. Je to její domov. Stejně tak i ženy v sobě mají spojení s přírodou. Nejen s "civilizovanou" části přírody, jako Démétér, ale i s její divokostí a nebezpečím. Každá žena je tak trochu tajemná a nebezpečná, jako hustý les za úplňku. Artemis loví také obrazně. Vyhlédne si svůj cíl a sleduje jej tak dlouho, dokud neuspěje. Učí ženy, že mají být samy sebou, jít za svými sny a nenechat si přistřihnout křídla. Mají spoléhat samy na sebe. Je ochránkyní žen, hlavně neprovdaných, a dětí, hlavně dívek. Její odvrácená strana je bezcitnost a sobeckost.


Koré/Persefona

Nejprve nevinná a naivní dívka závislá na matce, později zamlklá královna podsvětí. Setkávají se v ní zdánlivě dva protiklady. Je dívkou, která nepoznala zkaženost světa a pak moudrou ženou, která čelí smrti a přesto nemá strach. Stejně tak v každé ženě je děvče, které má plno nadšení pro život a chce si hrát a zároveň moudrá vědma, která ví, že všechno na světě dojde svému konci. Učí ženy, že nemají zapomínat ani na jednu ze svých stránek a být vždy celistvé. Její odvrácená strana je závislost a ovlivnitelnost, neboť je stále na půl cesty mezi svou matkou a manželem.


Abudancia

Římská bohyně hojnosti, bohatství a úspěchu, byla zobrazována na mincích. Chrání podnikání a finanční investice a obdarovává ostatní. Ukazuje, že hojnost je neomezená a zaslouží si ji každý.


Irsko

Aeracura

Keltská bohyně-dívka, matka země, která zajišťuje hojnost a připomíná, že je potřeba si stále hrát. Podporuje umělce a vynálezce, ale i všechny ostatní ve finanční tísni. Je bohyní optimistickou a vždy veselou, přináší naději a říká, že máme být k sobě něžní a nikam nepospíchat.


AineBrigit

Keltská bohyně války a ohně, další z bohyní, které představují ženskou sílu a učí, že si máme stát za svým, držet se svých ideálů a věřit svým snům. Je trojbohyní, tzn., že představuje dívku, matku i stařenu. Tímpádem plní i vícero úloh. Je patronkou žen, brání je a pomáhá jim (a nejen jim) najít svůj smysl života, ale i bez problémů porodit a vychovávat děti. Zároveň je moudrou vědmou a hlídá všechny duchovně pracující. Jejím svátkem byl vždy Imbolc (1. února), na její počest se zapalovaly ohně. Křesťané ji převzali pod jménem Sv. Brigid.


Dana

Jedna z vílích královen, známá jako matka celého národa irských skřítků (Tuatha de Danaans) a jejich královna. Podobně jako Héra představuje královnu v každé ženě, silnou, moudrou a ochraňující, zároveň matku, vědmu i léčitelku. Jakožto vílí královna je samozřejmě také ochránkyní přírody. Přináší bohatství a sebedůvěru.


Maeve (Mab)

Tato bohyně je opět jednou z těch, která plní mnoho úloh. Je čarodějkou mezi bohyněmi, tou, která se vyzná v kouzlech a bylinách. Nepředvídá budoucnost, ale tvoří ji. Je svým způsobem i obávaná, spojována s válkou, nocí, opilostí a promiskuitou. Představuje temnou, nespoutanou sílu ženy a magie. Pomáhá s materiálním světem, ženskými cykly a krásou. Připomíná, že je nutno žít v přítomnosti. Pokud cítíte silnou spřízněnost právě s touto bohyní, nejspíš toužíte po větší svobodě.


Morrigan

Další z "temných", bohyně války, která je spojována s vránou. Většinou je zobrazována se zbraněmi, černými vlasy a třeba i pláštěm z vraního peří. Takto se zjevuje na bitevních polích, jakožto smrt a ruka osudu. Provází čarodějky a pomáhá při věštění. Prý má dvě sestry, ale jejich jména jsou sporná.


Isolda

Hlavní hrdinka jednoho ze starých irských příběhů velké lásky, která musela čelit mnoha překážkám. Později byla povýšena na bohyni a ochránkyni romantické lásky, která pomáhá ženám vzpamatovat se po rozchodu anebo se naopak držet své lásky, když je to ta pravá. Podobný příběh i úlohu jako ona má Guinevra, ta ovšem nemá kořeny v Irsku, ale ve Spojeném království.Spojené království


Nemetona

Patronka posvátných míst, meditace a duchovní práce, druidů a léčení. Je spojována i s vílami, radostí, štěstím a kouzly. Její posvátný strom je hloh a nosit jeho snítku u sebe prý přináší štěstí. Některá místa, kde roste (ale nejen taková) jsou jejími posvátnými háji a právě tam je nejvhodnější prostředí pro meditace, odpočinek a zklidnění. Původně byla bohyní Keltů a to v Německu a Francii, ale později se její vliv rozšířil do Anglie.


Sulis

Bohyně spojována s vodou, prameny, jezery a řekami. Souvisí s ní činnosti jako házení mincí do vody, které plní přání (tedy je i bohyní splněných přání) a střeží horké a léčivé prameny, což z ní dělá také bohyni léčitelství. Její jméno pravděpodobně znamená "vize" nebo "oko". Třetí z jejích domén je tedy zrak a to jak fyzický, tak duchovní. Dle některých zdrojů je spojována s římskou bohyní Minervou.


Damara

Bohyně domácnosti, rodinného krbu a soudržnosti, patronka dětí a všech dospělých, kteří se vyznačují dětskou nevinností a obrazotvorností. Pomáhá také s materiální stránkou, dodává peníze potřebným. Přináší radost a naději, miluje květiny a je spojována opět i s vílami, které se také vyznačují hravostí a láskou ke květinám. Zavolejte ji, když se potřebujete spojit se svým vnitřním dítětem.


Biblické

Marie

Tato velmi známá "křesťanská" bohyně je odjakživa spojována především s mateřskou rolí. Je ochránkyní žen a dětí, lásky, manželství, mateřství, ale také ochránkyní celkově, patronkou míru a všech lidí. Milovaná a milující, královna andělů, mírná, jen málokdy trestající. Pomáhá chudým a nemocným, je spojována s dobročinností a nesobeckostí. Volejte ji, když v sobě potřebujete probudit víc laskavosti a trpělivosti. Představuje pouze kladnou roli ženy, osvobozenou od všech negativních charakteristik a sexuality.


Lilith

Pravý opak Marie, Lilith je právě tou čarodějnou, zlou a sexuální ženou, nezávislou, nepodřízenou žádnému muži a to dokonce ani Bohu. Jakoby někdo rozdělil jednu ženu na dobrou a zlou polovinu a tak stvořil Marii a Lilith. Měla být údajně tou první ženou, která patřila k Adamovi před Evou, ale odmítla se svému muži podrobit, chtěla mu být rovnocenná. Tak byla časem démonizována, stala se milenkou démonů, svůdkyní, succubou, tou, která zabíjela novorozence a někdy i muže, které svedla. Pokud se na to ale podíváme z méně křesťansko-démonického hlediska, Lilith je zkrátka jen mocnou a nespoutanou bohyní, neznámem a tajemností ženy, zlem, kterým se může stát, ale nemusí. Její odvrácenou stranou je osamělost, protože žena, která opovrhne vším a všemi, a dá se svou vlastní cestou, nemá nikoho, kdo by jí kráčel po boku. Tím spíš, že je její divokost obávaná a nepochopená.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Luz Luz | 5. ledna 2015 v 18:09 | Reagovat

Musím něco napsat k poslední části - Marie není bohyně! Rozhodně ne podle Bible ani podle křesťanské víry. Je "jen" mimořádně vyznamenaným člověkem. A Lilith pochází sice z blízkovýchodních pověstí ale ne přímo z Bible, ta se o ní nezmiňuje.

2 Neri Neri | Web | 5. ledna 2015 v 20:22 | Reagovat

[1]: To je dobrá připomínka. Ano, Marie není bohyně dle křesťanských tradic, dle takových totiž žádné bohyně vlastně ani nejsou, existuje jen Bůh a je jen jeden. Přesto někteří pohané Marii převzali jakožto bohyni. Lilith jako taková je spíš postavou vycházející z biblických příběhů (o stvoření prvního muže a ženy, které pochází původně z bible, no v příběhu o Lilith není první ženou Eva, ale ona, Lilith). Jakožto zdroj k nauce o křesťanství ale tento článek neslouží, už proto, že se zabývá bohyněmi a ty s křesťanstvím v základu nesouvisí, ačkoli mají kořeny v biblických příbězích a mýtech (a ty jsou biblické nazvány i v knize, ve které jsem o Lilith četla).

3 Luz Luz | 5. ledna 2015 v 21:26 | Reagovat

Tak myslím, že kdo chce věřit v bohyně, má na výběr z mnoha jiných, ale není moc v pořádku do toho tahat např. Marii, která byla člověkem, a to z úplně jiné kultury; křesťané sice věří, že ona (tak jako i miliony jiných) dál žije v nebi, ale pořád jsou to lidské duše a ne bohové a bohyně.
Z Bible je pochopitelně ten příběh o stvoření Adama a Evy, jen ta bytost Lilith tam zmíněna není, takže to pochází z nějakého jiného zdroje (i když kulturně blízkého) a někdo to pak smísil dohromady.

4 Vénya Lunová Vénya Lunová | Web | 6. ledna 2015 v 17:33 | Reagovat

[3]:
Tvůj komentář mi přišel zajímavý, tak jsem o tom trošku pátrala a Marie jak píšeš nebyla křesťanská bohyně v pravém slova smyslu a neměla by tak být křesťany chápána. Mýtus o trojici  však vedl k uctívání Marie jako Matky Boží, a proto pohané, kteří konvertovali na křesťanství ji takto podle svých starých zvyků uctívali. Článek tudíž není primárně špatně, krom toho, dle mého osobního názoru, nebyl psán s encyklopedickým záměrem, nýbrž měl informovat ženy a dívky o (dříve) uctívaných ženách, aby nalezly inspiraci v jejich chování a mohly si tak více vážit samy sebe:-).
Ale to je jen můj názor a jsem ráda, že mě tvá podnětná poznámka donutila zjistit si něco nového:-),

5 Pavlína Veselá Pavlína Veselá | E-mail | 10. dubna 2015 v 13:49 | Reagovat

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s druhým českým největším internetovým knihkupectvím. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte název Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

6 Neri Neri | Web | 21. července 2015 v 14:33 | Reagovat

[5]: Bohužel už na blog téměř nechodím. Pokud mě ještě někdo bude shánět, můj kontakt je v menu v sekci Napište http://tajemne.blog.cz/1408/napiste

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama