Karty nikdy nelžou

4. října 2014 v 23:52 | Neri |  Věštění
Série výklad tarotu

Tarot je už několik století nejznámější věšteckou metodou. Generace věštců a čarodějek hledají v kartách odpovědi na své otázky ohledně minulosti, budoucnosti i přítomnosti a svorně tvrdí, že karty nikdy nelžou. My se tady nebudeme zabývat historií tarotu - kde chce, jistě si ji dokáže dohledat - ale vrhneme se rovnou na praktickou část. Než ale začnete vykládat, musíte nejprve jednotlivé karty poznat a pochopit.

Každý tarotový balíček se skládá ze dvou částí - Velké arkány a Malé arkány. V tomto článku si rozebereme Velkou arkánu, která má 22 karet a představuje náš vnitřní svět. Tzn., že její významy jsou méně jasné, než u Malé arkány a jdou více do hloubky. Jednotlivé sady tarotových karet se liší výtvarným provedením a někdy nejen jím. Třeba sada Tarot magie druidů nedodržuje všechny původní názvy, celkově má optimističtější významy a např. karta Ďábel (v této sadě nazvaná Cernunnos dle jednoho ze slovanských bohů) nepoukazuje jen na nutnost omezit ty pokleslé a hříšné stránky života, ale především najít rovnováhu mezi materiálnem a duchovnem.Významy jednotlivých karet:0. Blázen
Karta Blázen obvykle zobrazuje mladého muže, který stojí na okraji útesu a má s sebou psa. Je to člověk s hlavou v oblacích, který má důvěru a naivitu dítěte a vůbec nevidí, že se blíží k útesu a chystá se udělat krok do neznáma. Tato karta na jednu stranu oslavuje nevinnost, hravost, otevřenost, optimismus a odvahu riskovat, na druhou varuje před přílišnou důvěřivostí a nedostatkem rozumu. Nabádá ke zkoušení nových věcí, k důvěře v běh života anebo naznačuje, že jsme se v poslední době chovali nezodpovědně. Pro intuitivní výklad si lze tuto kartu představit jako osobu s charakteristickými vlastnostmi (nezodpovědnost, bezstarostnost, nevinnost, snílkovství, odvaha, naivita, touha po dobrodružství a užívání si radostí života, z pohledu temperamentu sangvinik) a tuto osobu pak porovnávat ve vztahu k položené otázce (o způsobech výkladu si ale povíme až ve třetím článku).

I. Mág
Mág, kejklíř či iluzionista zastupuje člověka cílevědomého, sebejistého a inteligentního, který si jde za svým (ale i přes mrtvoly). Může být zahleděný do sebe. Naznačuje, že je před námi pracovně úspěšné období a my máme náhlý příval inspirace, síly a tvořivosti. Objevuje se, když je čas jít za svými sny, přestat mluvit a začít uskutečňovat. Máte vše k tomu potřebné. Dařit se bude také v komunikaci. V negativním významu karta varuje před zneužíváním moci, ukazuje, že jste možná ztratili ze zřetele svůj cíl nebo vám věci celkově nevychází. Ale protože tarot ukazuje také možnosti, co se svou situací dělat, můžete se ze své situace dostat, když si ujasníte, co chcete, zaměříte se na své cíle a zkusíte znovu najít svou sílu a inspiraci.

II. Velekněžka
Velekněžka je tajemná žena znalá mystérií. Vplouvá do hlubin lidské duše a vrací se zpět, moudřejší. Za jejími zády bývá zobrazován srpek měsíce. Tato karta vypovídá spíše o duchovních než materiálních kvalitách. Vyzdvihuje důležitost intuice, snů a nevědomí, božský ženský princip, nutnost ponořit se do sebe, cestu k zasvěcení. S Velekněžkou přichází čas klidu, zvnitřnění. Nutí k zastavení, které ale nemá trvat příliš dlouho. Varuje před přehnanou netečností, před ignorací intuice. Občas říká, že už je čas se vrátit zpátky do života a začít zase konat.

III. Císařovna (vládkyně)
Vládkyně je krásná žena, která našla svou moudrost a moc, ale už není schovaná ve svém chrámu jako velekněžka, naopak, své dary přináší světu. Tato karta je považována za jednu z nejvíce pozitivních, vypovídá o úspěchu, plodnosti, inspiraci, tvořivosti, realizaci nápadů. Může naznačovat i mateřství nebo štěstí v lásce. Na rozdíl od mága nevyzdvihuje inteligenci, ale city. Vybízí k otevřenosti a přijímání veškeré hojnosti, kterou život přináší. Negativní, či spíše opačný, význam této karty je uzavřenost lásce, neupřímnost ve smyslu potlačování svých citů a tužeb, tvůrčí bloky.

IV. Císař (vladař)
Císař je jako Karel IV. z Noci na Karlštejně, jen se nedočkáte toho "Lásko má, já stůňu". Vladař drží své emoce na uzdě a řídí se chladným rozumem. Tato karta představuje atributy, které náleží králům. Síla, sebejistota, rozhodnost, ale také vůdcovství, autorita, ochrana a snaha udržet řád. Může to být pozitivní v tom smyslu, že nám karta naznačí, že je třeba znovu převzít vládu nad svým životem, ale také může poukazovat na to, že jsme se začali příliš opájet svou mocí nebo striktně trváme na pravidlech a jsme nejen zodpovědní, ale také chladní a příliš přísní. Může symbolizovat určitou osobu, stát, autoritu nebo odrážet jen nitro nás samých.

V. Velekněz
Na některých kartách je zobrazován jako biskup, jinde jako velekněz starších náboženství, ale vždy je duchovní autoritou a mužským protějškem Velekněžky. I když jsou oba zaměření na věci mezi nebem a zemí, přece se liší. Velekněžka je doma v krajině nevědomí a neviděného, patří noci a bledému svitu luny, zatímco Velekněz se koupe ve slunečním světle a představuje tradiční zobrazení náboženství. Tradice je v tomto klíčová. Velekněz tvrdí, že nějaký řád být musí a není moudré proti němu rebelovat bez pádných důvodů. Nabádá ke vstoupení do nějaké organizace, často za účelem většího duchovního růstu. Může symbolizovat moudrého člověka, který pomůže a poradí. Také může znamenat sňatek, ale spíše z právního než romantického hlediska. Někdy tato karta může mít i opačný význam, tedy říkat, že jsme tradicemi svázáni až příliš a je potřeba se vymanit ze stereotypu a hledat si svou vlastní cestu.

VI. Milenci
Jak název karty napovídá, vždy jsou na ni vykresleni dva milenci, obvykle v těsném objetí, kteří vypadají naprosto šťastní, propojeni v dokonalé extázi, jako by vždy patřili k sobě. Tato karta je velmi oblíbená právě proto, že může vypovídat o přítomném nebo budoucím vztahu. Dává naději, že se problémy vyřeší a vztah vše překoná. Také může jít o lásku v přeneseném smyslu, tedy např. jako spojení mezi fyzickou a duchovní stránkou člověka. Druhým významem této karty je přítomnost volby. Láska vyžaduje odevzdání a odevzdání vyžaduje volbu. Volba, pokud se neptáte na vztahy, je tedy nejčastějším významem. Karta nás nabádá k tomu, abychom volili srdcem i rozumem a zvážili všechna pro a proti. Karta má pochopitelně i negativní významy. Jednak je to nerozhodnost a špatná volba, pak také potíže ve vztahu, neschopnost se odpoutat od starého, přetrvávání v nefunkčním manželství, nevěra, odloučení, neopětovaná láska. Záleží na konkrétní otázce, intuici a pozici ve výkladu.

VII. Vůz
Středobodem karty bývá vůz, který je tažení zvěří. Otěže či postroj svírá vozataj a je na něm vidět odhodlání, sebedůvěra, fakt, že má vše pevně ve svých rukou. To je hlavní poselství karty Vůz. Konečně jsme získali vládu sami nad sebou, přichází překonání překážek a úspěch. Pokud hledáte radu, karta Vůz říká, že budete potřebovat silnou vůli a pevné odhodlání, abyste dosáhli svých cílů. Může vypovídat i o cestě, která je zrovna před námi. V negativním významu pak znamená zdržení či nedostatek důslednosti, ale také naopak přílišnou strnulost a držení se zuby nehty vlastního vedení, zatímco je zrovna potřeba odevzdat se proudu života.

VIII. Síla
Tradičně se jedná o kartu, na které je vyobrazená žena se lvem (nebo jiným zkroceným divokým zvířetem). Toto zvíře není zcela spoutáno, spíš podlehlo vnitřní síle ženy a právě na vnitřní sílu karta poukazuje. Říká, že máme mnohem víc odvahy, síly, vášně a odhodlání, než si sami uvědomujeme. Všechno to dřímá někde uvnitř nás, patří k nám, jen možná ke své síle ještě nemáme přístup. Možná ho právě nacházíme, a proto jsme si kartu vytáhli. Své vnitřní moci se nesmíme bát, naopak, je tady, aby nám pomohla. Pudy nejsou vždy zlé, není nutné je utiskovat do pozadí, ale nesmí nás ani zcela ovládnout. Karta také souvisí s vnitřní moudrostí. V opačném významu naznačuje, že svou sílu záměrně popíráme, bojíme se svého podvědomí (především jeho sexuální části) a radši zavíráme oči a utíkáme.

IX. Poustevník
Na této kartě najdete starého muže zahaleného v plášti, navíc třímá hůl. Tradiční obraz poustevníka. Buď karta říká, že jsme se právě jedním stali a strávili příliš mnoho času uzavření v sobě, anebo je právě na čase se obrátit do svého nitra, začít hledat tam a na čas opustit vnější svět. Občas se cítíme osamělí a máme pocit, že tady pro nás nikdo není. Hledáme partnera nebo přítele a přitom nenacházíme a jsme znechuceni vnějším světem, se kterým už nechceme mít nic společného. Naopak, karta se objeví také, když se ptáme na situace, kde nám nemůže pomoci nic vnějšího, ale musíme odpověď hledat v sobě. Je potřeba meditovat, přemýšlet nad tím, co sami chceme a neřídit se názory ostatních. Možná jsme je poslouchali tak dlouho, že už ani nevíme, co to je, co vlastně chceme. Proto je potřeba se uchýlit do ticha a zjistit to.

X. Kolo (osudu, štěstí)
Nějak bylo, nějak je a nějak bude. Jednou jsi nahoře, jednou jsi dole. Osudu neutečeš. Tak nějak by šlo charakterizovat tuto kartu, ale pořád to ještě není přesné. Ano, jsou věci, které člověk nijak neovlivní, ale přesto se nesmí vzdávat zodpovědnosti. A je dobré se nevzdávat ani naděje, že bude líp. Kolo se zase otočí, všechno je cyklické. Vždyť hlavní vlastností kruhu je, že nemá začátek ani konec. Kolo může poukazovat na situaci, která se stále opakuje, aniž bychom se z ní poučili. Nebo říká, že máme vytrvat a neztrácet víru, protože se vše zase otočí. Také nabádá k odevzdanosti. Přijmi to, co nemůžeš ovlivnit. To vyžaduje moudrost a možná vyvolává i pocity bezmoci. Něco je nevyhnutelné. Ale vše na světě má svůj význam. Možná do vaší situace zasahují vnější síly, kterých si nejste vědomi. Všímejte si znamení a důvěřujte v běh života nebo vyšší síly, které ctíte. Když se karta objeví ve výkladu, může také říkat, že jste byli příliš pyšní a mysleli si, že můžete mít nad vším kontrolu a teď se vám věci vymykají z ruky. Bráníte se změně, která ale musí dříve či později přijít.

Čerpáno z Tarot magie druidů
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama